Likvidaci azbestu mohou provádět jen odborníci

Azbest
Likvidaci azbestu mohou provádět jen odborníci

I když je azbest v zemích Evropské unie již 16 let zakázáno používat, stále ještě je u nás celá řada rodinných domků, průmyslových objektů, skladů, ale také kancelářských budov, škol, a dokonce i zemědělských objektů, které ve svých zdech nebo střechách tento materiál obsahují.

Není se co divit, ve stavebnictví se používal již od konce 19. století, protože je nehořlavý a dá se použít i jako filtr. Až později se ale prokázalo, že azbest je velmi nebezpečnou karcinogenní látkou, která ohrožuje zejména plíce. Vzhledem ke své struktuře v podobě velmi malých vláken se může azbest dostat při vdechnutí až do plicních sklípků a způsobit nejen rakovinu plic, ale i další závažná plicní onemocnění.

A právě proto není možné při rekonstrukcích starších objektů azbest likvidovat svépomocí, ale vždy je nutné si objednat služby specializované firmy, které má nejen zkušenosti s takovým typem práce, ale také patřičné vybavení a proškolený personál. Likvidace a sanace azbestu také může být prováděna jen za legislativou přísně definovaných podmínek. Jednou ze společností, která má pro likvidaci azbestu tu nejvyšší kvalifikaci, je firma EKOLSAN.CZ.

Specializovaná firma umí prozkoumat a změřit výskyt azbestu jak v jednotlivých budovách, tak i ve vzduchu, navrhnout způsob likvidace azbestu, eliminaci jeho negativních vlivů na okolí i finální ekologické uložení na k tomu určených specializovaných skládkách. Odborný průzkum z hlediska výskytu stavebních materiálů s obsahem azbestu je nutné provést u všech demolic a větších rekonstrukcí stavebních objektů, které jsou starší než 16 let. Své služby poskytuje EKOLSAN.CZ soukromým i firemním zákazníkům po celém území České republiky, a to od malých zakázek na rodinných domech a chatách až po sanace velkých průmyslových objektů.